Audit

U wil met managementsysteem van start gaan maar hebt eerst een grondige gap-analyse ten opzichte van de gewenste norm?

U hebt een managementsysteem opgezet maar voelt zich nog niet zeker en wenst eer een pré-audit te laten uitvoeren alvorens een certificatie instelling in te schakelen?

Voor het uitvoeren van interne audits hebt U niet de nodige mankracht of U had ook hier graag een onafhankelijke mening?

Voor compliance audits (toetsing aan de wetgeving) voelt U zich niet deskundig genoeg?

U wenst graag de klanten- of leveranciers audits uit te laten door een ervaren auditor?

Alor biedt U hiervoor de ideale oplossing!