Algemene ondersteuning

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom een bedrijf (tijdelijk of permanent) intern onvoldoende mogelijkheden heeft om hun eigen beleid voldoende kwalitatief uit te bouwen:

  • Tijdelijke afwezigheid wegens ziekte of zwangerschap van de Preventieadviseur, Milieuco√∂rdinator of Quality Manager.
  • Het ontbreken van specifieke kennis of ervaring, zoals voor het opmaken van risicoanalyses, implementatie van een klachtensysteem, indienen van een milieuvergunningsaanvraag.
  • Snelle groei van een onderneming die een tijdelijke externe ondersteuning noodzaakt.
  • Het ontbreken van de wettelijke kwalificaties (preventieadviseur / milieuco√∂rdinator)

Hiervoor kunnen wij tijdelijk of permanent invulling geven op een kwaliteitsvolle wijze (preventieadviseur niveau 1, milieucoördinator A, ervaren kwaliteitsmanager?).